พัฒนาทักษะ

รู้ไหม ? ทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีการพัฒนา

The Importance of Soft Skills - CoreAxis

การพัฒนาทักษะการทำงานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต่างหากที่เป็นสิ่งที่ยาก ถ้าช่วงเวลานี้เพื่อน ๆ พนักงานชาว  NSI ไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ และไม่เห็นความสำคัญ เช่น คิดว่าทำไปก็เท่านั้น ทำไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น อยากจะขอแนะนำว่าเพื่อน ๆ พนักงาน กำลังทำร้ายตัวเองทางความคิด เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อน ๆ เป็นหนึ่งในบุคคลที่กำลังทำร้ายตัวเองทางความคิดขอแนะนำให้คิดใหม่ให้คิดบวก และต้องมีความเชื่อว่า คนเราทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะการทำงานของตนเอง

เราสามารถแบ่งการพัฒนาทักษะการทำงานออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้ด้ังนี้

 • ประเภทแรกคือการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ (EQ) หรือทักษะทางด้าน Soft Skill เช่น

  • การมีความคิดสร้างสรรค์
  • การบริหารเวลา
  • การปรับตัว
  • การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • การพูดโน้มน้าวใจ
  • การให้ความร่วมมือ เป็นต้น
 • ประเภทที่สองคือการพัฒนาทักษะทางด้านความรู้ความสามารถ (IQ)ที่เป็นสิ่งที่จับต้องและวัดได้หรือที่เรียกว่าทักษะด้าน Hard Skill ตัวอย่างเช่น

  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • ทักษะในด้านการบริหารจักการ
  • ทักษะในการเป็นผู้นำ
  • ทักษะด้านการสื่อสาร 
  • ทักษะด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
  • ทักษะด้านการตลาดออนไลน์ เป็นต้น

มาถึงบรรทัดนี้เชื่อว่าเพื่อนพนักงานชาว NSI ทุกคนต่างล้วนมีความรู้สึกและอยากที่จะให้ตัวเองมีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพียงแต่จะมีใครได้ดึงความตั้งใจและความพยายามเหล่านั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่ากันเท่านั้น

ซึ่งโครงการจัดการความรู้ NSI KM นี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของเพื่อน ๆ ชาว NSI ทั่วประเทศ โดยดำเนินการผ่านเว็ปไซท์  www.nsi-elearning.com แห่งนี้ เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและทำให้เราเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน

เนื้อหาสาระความรู้ด้านการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ คอยติดตามได้ที่นี่เร็วๆ นี้