พัฒนาองค์กร

ทำไมองค์กรจึงต้องพัฒนา ?


Organization Development | Guiders

 

คำถามง่าย ๆ แต่ก็ชวนให้สงสัยว่าอะไรคือเหตุผลหลักที่องค์กรทั้งหลายต้องมีการพัฒนา แล้ว NSI นำสินประกันภัย ของพวกเราต้องพัฒนาด้วยไหม ?

ก่อนจะไปถึงเหตุผลว่าทำไมองค์กรต้องพัฒนา ลองอ่านและพิจารณาคำกล่าวนี้ก่อนและพิจารณาว่าจริงหรือไม่ !!

"องค์กรที่มีศักยภาพคือองค์กรที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ องค์กรที่อยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจริงได้นั้นก็คือองค์กรที่ต้องมีการปรับตัว ตลอดจนต้องพัฒนาให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย"

ถ้าเพื่อนๆ NSI เห็นสอดคล้อง ดังนั้นก็คงพอสรุปได้ว่า เป้าหมายหนึ่งของทุกองค์กรก็คือการมุ่ง “พัฒนาองค์กร ” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา แล้วผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ในส่วนของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่รักในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง

แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ทุกองค์กรจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้โดยต้องมีการพัฒนาตัวเองเสมอ และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

1.ความซับซ้อนของโลกธุรกิจ

ปัจจุบันโลกธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ แม้แต่อุตสาหกรรมประกันภัยก็มีช่องทางการจำหน่ายและการทำตลาดที่นอกเหนือจากช่องทางโบรกเกอร์และตัวแทน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย ก็แตกตัวไปอย่างมากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นั่นไม่นับคู่แข่งทางธุรกิจเดียวกัน แต่ยังมีธุรกิจนอกอุตสาหกรรมเจ้าเล็กไปจนถึงเจ้าใหญ่ เข้ามาแข่งขันกับบริษัทประกันภัยด้วย  นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจประกันภัยเช่น NSI นำสินประกันภัย ของเราต้องปรับตัว องค์กรต้องพัฒนาก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งหากองค์กรไม่เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่พัฒนาวิธีการขาย วิธีการบริการลูกค้า ก็จะประสบปัญหา ในที่สุดองค์กรก็อาจจะล้มหายตายจากไปได้เช่นกัน

2.ความซับซ้อนของการบริหารงานในองค์กร

องค์กรใด ๆ ที่มีคนจำนวนมากมายหลากหลาย หากบริหารจัดการไม่ดี หรือไม่มีการแบ่งการทำงานปรับโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบที่เหมาะสม ก็จะเกิดปัญหาตามมาแน่ เมื่อธุรกิจขยายตัว องค์กรเติบโต การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพจึงต้องควรตามมา การมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพตามความถนัดของบุคคล ตลอดจนแบ่งแผนก แบ่งโซนรับผิดชอบ แบ่งแยกบริษัทย่อย เป็นส่วนหนึ่งที่อาจทำให้การบริหารงานรวดเร็วขึ้นได้ หากองค์กรมีภาวะเช่นว่านี้ ดังนั้นจึงควรพัฒนาองค์กรตามขนาดองค์กรที่เปลี่ยนไป หรือตามรูปแบบองค์กรที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานนั่นเอง

3.การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเศรษกิจ

ปัจจัยภายนอกต่างๆ มีส่วนทำให้องค์กรต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสำคัญอันดับต้นๆ ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ หากอยู่นิ่งเฉยก็จะเกิดการแข่งขันไม่ทัน หากตามเศษฐกิจของโลกไม่ทัน ธุรกิจก็ไม่เติบโต บริหารการผลิตไม่สอดคล้อง บริหารงบประมาณผิดพลาด การลงทุนขาดทุน ขายสินค้าไม่ได้ตามเป้า องค์กรไม่พัฒนา บุคลากรขาดประสิทธิภาพ ก็ส่งผลกระทบที่ย่ำแย่ต่อกันเป็นโดมิโน่ได้

4.การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเทคโนโลยี

อีกปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลอย่างมากในยุคนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หากองค์กรไม่ตามเทคโนโลยีให้ทัน ก็อาจทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองสู้กับคู่แข่งในตลาดไม่ได้ ตลอดจนต้นทุนในการดำเนินงานก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์สู้ราคากับคู่แข่งไม่ได้ นั่นก็อาจทำให้องค์กรล้มเหลวได้เช่นกัน ซึ่งนั่นทำให้องค์กรต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในส่วนของเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรที่มีความสามารถ

5.การเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

ผู้บริโภคเป็นปัจจัยชี้วัดที่สำคัญที่จะทำให้รู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจนั้นจะรอดหรือร่วง หากเราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ องค์กรก็จะอยู่รอดได้ หากสินค้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคก็อาจทำให้องค์กรล่มสลายได้เช่นกัน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของตลาดบริโภคค่อนข้างเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดบริโภคให้ได้ โควิด 19 เป็นตัวเร่งให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมใช้ออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเวลานี้

6.การปฎิวัติอาชีพและการเปลี่ยนรูปแบบของการทำงาน

หนึ่งในปัจจัยที่สร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่เสมอก็คือการปฎิวัติอาชีพ (Career Disruption) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำงานไปในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้องค์กรต้องปรับตัว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา อย่างยุคปัจจุบันนี้หลายองค์กรเริ่มปรับโครงสร้างการทำงานขององค์กรใหม่ ปรับวิธีทำงาน ปรับระบบการทำงาน แม้กระทั่งปรับเรื่องตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก นั่นอาจรวมไปถึงการปรับเรื่องเวลาการทำงาน ตลอดจนลักษณะการจ้างงาน อย่างเช่น ระบบฟรีแลนซ์ หรือ การ work from home เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป และทำให้องค์กรปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้ด้วย ซึ่งบางครั้งการปรับตัวได้ทันนั้นยิ่งช่วยให้องค์กรพัฒนาในโลกยุคปัจจุบันได้ดีและสะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

7.การหาโอกาสใหม่

ทุกองค์กร ทุกบริษัทก็มักอยากเป็นผู้นำตลาด หรือไม่ก็หาตลาดใหม่ ๆ เสมอ การบุกเบิกเพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ นั้นเป็นหนึ่งในภาระกิจของหลายองค์กรที่อยากทำให้สำเร็จ การพยายามหาตลาดใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างตลาดใหม่ ๆ ซึ่งการจะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นก็ย่อมต้องมีการพัฒนาองค์กรตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงเมื่อก้าวไปสู่ตลาดใหม่ ๆ เป็นเจ้าแรก ๆ การพัฒนาตนเองให้สามารถขึ้นมาเป็นที่ยอมรับ หรือผู้บริโภคเกิดความไว้ใจได้ นั่นแหละคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดเช่นกัน

บทสรุปการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้านั้นก็หมายถึงการเพิ่มศักยภาพให้องค์กร มื่อองค์กรมีศักยภาพก็ย่อมเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างงดงาม ซึ่งปัจจัยที่กล่าวข้างต้นอยู่เบื้องหลังของการพัฒนาองค์กรเสมอ การที่ทั้งบุคลากรและองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร่วมกันนั้นเป็นเสมือนพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนผลักดันให้องค์กรก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งได้ ดังนั้น ชาว NSI นำสินประกันภัย จึงไม่ควรหยุดพัฒนาองค์กร และที่สำคัญบริษัท ฯ ก็พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ เพราะคณะผู้บริหารตระหนักว่าการพัฒนาองค์กรนั้นควรทำควบคู่กันทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ระบบบริหาร, ระบบการทำงาน, ไปจนถึงบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้ NSI Knowledge Management หรือ KM ขึ้นมา โดยจะมีเว็ปไซท์ www.nsi-elearning.com เป็นเครื่องมือการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบที่สุด

 

รอพบกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอ ที่จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่เป็นประจำ

หลากหลายความรู้และเทคนิคสำหรับบุคลากร NSI โดยเฉพาะ

  • พัฒนาทักษะ

  • พัฒนาความรู้

  • พัฒนาองค์กร  .........สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้