คอร์สเรียนออนไลน์

ข่าว และ บทความ


NSI รุก KM เพิ่มศักยภาพบุคลากรยุค Next Normal

5 มกราคม 2565 Admin01 NSI 0 บทความ KM

KM (Knowledge Management) ถือเป็นยุทธศาสตร์การรีแบรนด์ที่สำคัญของ NSI ในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรยุค Next Normal  ซึ่งการจัดการความรู้นี้เป็นกระบวนการ (Process) ที่ดำเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  เป้าหมายคือการพัฒนางานและพัฒนาคนโดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ  มีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ  เป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงานหรือของบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีก็อาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (Resource Person) 

อย่างไรก็ดีการก่อร่างสร้างเว็ปไซท์  www.nsi-elearning.com แห่งนี้ขึ้นมาก็ถือเป็นเครื่องมือหรือศูนย์กลางของการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่บุคคลากร NSI นำสินประกันภัย ได้ร่วมด้วยช่วยกันรวบรวม สังเคราะห์ ต่อยอด และตกแต่งดัดแปลงเนื้อหาสาระเพื่อให้ได้รับความสะดวกต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงานทั่วประเทศ ได้ทุกที่ทุกเวลาสอดคล้องกับสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ซึ่งทำให้ไม่สามารถมาเรียนรู้แบบอยู่รวมกันได้ และนี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อบุคลากร NSI เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถได้อย่างสะดวกปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อทุกคนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน "Better Partner Better Together" 

 

 

 

 

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น