การพิจารณาสินไหมรถลักษณะเครื่องจักรหนัก

การพิจารณาสินไหมรถลักษณะเครื่องจักรหนัก

รหัสคอร์ส :

 A0022

เนื้อหา : 1 ตอน ( 5 น. )

ผู้สอน

วิทยากรพิเศษ NSI

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

คุณสมพงษ์ ศรีวัฒนสิน หัวหน้าแผนกตรวจสอบอุบัติเหตุภูมิภาค ฝ่ายสินไหมรถยนต์ แชร์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาสินไหมรถลักษณะเครื่องจักรหนัก ในบทเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนมีเข้าใจถึงวิธีการพิจารณาสินไหมและรู้ถึงวิธีการพิจารณาใช้ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ใดที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์นั้นๆ

บทเรียน :