การช่วยเหลือชีวิตและการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยเหลือชีวิตและการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

รหัสคอร์ส :

 A0036

เนื้อหา : 12 ตอน ( 1 ชม. 59 น. )

ผู้สอน

วิทยากรพิเศษ NSI

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียนนี้จะพูดถึง การปฐมพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ในการรักษาชีวิตและป้องกัน ความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างรอการเข้าช่วยเหลือปฏิบัติ การแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยเวชกรรมระดับต่างๆในลำดับต่อไป ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงระหว่างรอการช่วยเหลือทางการแพทย์มาถึง

บทเรียน :